עדכון אחרון 1/3/2023

 מידע כללי:

עמותת בל"ב רעננה בונה "בית בקהילה" לצעירים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בתפקוד בינוני-נמוך, קשה וסיעודי, והקימה את האתר לצרכי נגישות.

כל המידע אודות הפרויקט ואודות העמותה, נמצא באתר העמותה

belev-raanana.org.il

שימוש באתר:

השימוש באתר הינו לצרכי מידע בלבד ולגיוס תרומות להקמת הבית בקהילה. האתר כולו, והמידע שבאתר, שייך באופן בלעדי לעמותת בל"ב רעננה. כל שימוש באתר העמותה, יעשה בכפוף לתקנון זה ובהסכמה מליאה לכל הכתוב בו. לכן, יש לקרוא תקנון זה לפני שימוש באתר. במידה ואין הסכמה לאחד מתנאי התקנון, יש להימנע משימוש באתר. 

אנשי קשר בעמותה:

 ישראלה רינגהאם-לוי  – מנכ"לית העמותה ויוזמת הפרויקט, 054-6420186

יובל קדר – יו"ר העמותה  054-2179110.

Email : [email protected]

כתובת למשלוח דואר:

רח'  יאיר שטרן 2 רעננה ( עמותת בל"ב רעננה, אצל בי"ס אגם)

 

סעיפי התקנון :

 1. האתר שייך לעמותת בל"ב רעננה באופן בלעדי – כולל טקסטים, מידע, מסמכים, תמונות, אמצעי סליקה, תרומות ועוד…כל זכויות הקניין הן של עמותת בל"ב רעננה. אין לעשות בהם שימוש כלשהו, ללא הסכמתה בכתב ומראש של העמותה לפני שימוש כלשהוא.
 2. בכל מקום שמופיעה המילה "העמותה" הכוונה היא ל- עמותת בל"ב רעננה ח.פ. 580490605 
 3. העמותה מקימה בית לצעירים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ומגייסת תרומות לצורך כך. כספי התרומות מיועדים לבנייה עצמה ולהשגת האישורים השונים שבדרך.
 4. אין לעשות שימוש חריג בחומרים שבאתר, מלבד קריאה והורדת מסמכים הרלוונטים לתרומה, ואין להפר זכויות יוצרים. כל מי המפר זכויות יוצרים, ואו ישבש את האתר, צפוי לתביעה מצד העמותה.
 5. התקנון הזה הינו הסכם משפטי לכל דבר ועניין. לא תהיה טענה, תביעה ואו דרישה לגבי תקנון זה. התקנון יעודכן ע"י העמותה מפעם לפעם
 6. השימוש באתר הוא מעל גיל 18, ואו שאחד ההורים איפשר את כניסה לאתר לצרכי קריאה ותרומה, ולפי מדיניות הפרטיות.
 7. הפנייה היא לזכר ולנקבה כאחד, יחיד או רבים.
 8. ניתן לתרום לעמותה באחד מאמצעי הסליקה הנמצאים באתר: כרטיסי אשראי, ביט ועוד… לפי  המעודכן בכפתורי התרומה השונים.
 9. במקרה של ביטול תרומה, אפשר לפנות לאחד מאנשי הקשר.
 10. המידע על התורם, כמו ת.ז. מייל וטלפון, שמורים אצל העמותה לצרכי תרומה ואינם מועברים לאף גורם אחר חיצוני. העמותה תשמור על פרטיות התורם, ותשמור לעצמה את הזכות לפנות מידי פעם לתורמים לצרכי עדכונים ואו בקשת תרומה נוספת בהסכמה.
 11. אין להחדיר וירוסים ולשבש טכנית את פעולות האתר והתוכנה בכל אופן שהוא. כל פעולה מסוג זה, תיחשב נזק מכוון ופעולת מזיד.
 12. העמותה עושה ותעשה הכל כדי לאפשר תקינות פעילות האתר והבטחת מידע. אך לא הכל נתון לשליטת העמותה. ולכן, העמותה לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם בגין חדירה ו/או גניבת מידע ממאגריה ו/או מהאתר ולא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמשי האתר או למי מטעמם, אם מידע כלשהו יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 13. העמותה שואפת לפעילות רציפה של האתר, אך אינה יכולה להתחייב לכך. ייתכן שפעילות האתר תשובש או תופסק, בכל עת, מטעמים שונים אשר אינם בשליטת העמותה.
 14. אלו עיקר התקנון. 
 15. כל שאלה או בעיה, אפשר לפנות לאחד מאנשי הקשר המופעים לעיל.

 

 

 

 

 

גלילה לראש העמוד