תקציב הבנייה

הערכה ראשונית של עלויות הבניה

עמותת בל"ב רעננה נמצאת בימים אלו בשלב הכנת בקשה להיתר בניה. עם קבלת ההיתר, תעודכן ההערכה התקציבית בהתאם. האומדן חושב לשטח בנוי כולל של כ-890 מ"ר בנוי, שיתפרש על שלוש קומות, ויכלול 3 דירות מגורים ושטחים ציבוריים. זוהי הערכה לבניה בלבד, והיא אינה כוללת סעיפי הצטיידות וניהול.