עלות הפרויקט (בשקלים)

אנו בונים שינוי חברתי ולשם כך צריך קהילה שלמה.

עם היתר בנייה ביד, עמותת בל"ב רעננה מתקדמת לשלב הבנייה.
אנו קוראים לקהילה לתרום להקמת הבית.

תקציב כל הפרוייקט

תקציב הבנייה

עזרו לנו לעזור להם