עלות הפרויקט (בשקלים)

אנו בונים שינוי חברתי ולשם כך צריך קהילה שלמה.

עם היתר בנייה ביד, עמותת בל"ב רעננה מתקדמת לבניית הבית.
לקראת התחלת הבנייה, אנו קוראים לקהילה להמשיך ולתרום להקמת הבית.

תקציב כל הפרוייקט

תקציב הבנייה

עזרו לנו לעזור להם